Zánik vlastnického práva

Je logické, že zánik vlastnického práva by nemohl vzniknout bez spojení s vznikem vlastnického práva.  V podstatě kdykoliv zanikne vlastnické právo jedné osoby, vzniká vlastnické právo osoby druhé. Jde o relativní zánik vlastnického práva.

Samozřejmě může dojít i k absolutnímu zániku vlastnického práva. To se stane v případě, kdy žádná další osoba vlastnické právo nenabude. Může se to stát z vůle vlastníka nebo nezávisle na jeho vůli.

Dojde-li ke ztrátě na základě vůle vlastníka, dává tím jasně najevo své oprávnění disponovat s vlastnictvím dle svého uvážení. Zpravidla dochází k převodu vlastnického práva na jinou osobu smlouvou (ta může mít i ústní podobu).

Vlastnická práva a jejich zánik

Jak už bylo výše uvedeno, může se vlastník svého práva i vzdát nebo může samozřejmě dojít ke zničení věci (úmyslně či neúmyslně) nebo ke spotřebování věci.

V předchozím textu byla zmínka o ztrátě vlastnického práva proti vůli vlastníka. Uznáváme, že jsou nepříjemné, ale z hlediska zákona se jim lze těžko vyhnout.

Patří sem zejména proces vyvlastnění dle §128 odst. 2 občanského zákoníku, nebo na základě rozhodnutí soudu o vlastnictví k dané věci.  V neposlední řadě je možnost ztráty vlastnických práv na základě rozhodnutí soudu trestního charakteru, a to se děje formou propadnutí věci nebo majetku v rámci výkonu rozhodnutí.

Další způsob ztráty vlastnického práva k dané věci je prostá ztráta věci nebo vydržení, a určitě sem patří zánik věci nebo smrt vlastníka věci, což jsou způsoby, které jsou sice všechny proti vůli vlastníka, ale bohužel i těm se někdy nelze zcela vyhnout.

Pokud vám reálně hrozí zánik vlastnického práva k vaší nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit formou kontaktního formuláře.