Vlastnická práva


Vlastnictví a vlastnická práva jsou v dnešní době stále diskutovanější téma. Z různých letáků v poštovní schránce, na internetu, ale i prakticky kdekoliv na ulici stále nacházíme nabídku „zaručeně výhodných“ a „nízko zúročených“ půjček.

Stále větší množství lidí se pak stane obětí začarovaného kruhu kupících se půjček, splácení půjček půjčkami a často jsou tyto „výhodné“ půjčky tou pravou cestou ke ztrátě veškerého majetku a pozbytí vlastnických práv.

Vlastnictví vs. vlastnické právo

Zkusme si tedy vytvořit určitý náhled do oblasti vlastnického práva, vlastnictví a do různých specifických zákoutí této oblasti práva a zkusme je rozklíčovat.

V první řadě je vhodné rozlišit mezi pojmy vlastnictví a vlastnické právo protože spousta lidí tyto dva pojmy mylně spojuje, ale přitom nejde o jednu a tu samou věc.Vlastnické právo na dům

Vlastnictví v právním smyslu je vlastnický vztah regulovaný normami (zákony). Ekonomický pohled na vlastnictví určuje jednoznačně, že vlastnictví je souhrn majetkových vztahů užívání a dispozic s věcmi.

Vlastnické právo je věc poněkud odlišná. Navíc se dá dělit na dvě kategorie.

První z nich je vlastnické právo objektivní, které obsahuje právní normy, které regulují vlastnické vztahy hlavně z ekonomického pohledu. Představuje systém rozdělení věcí a je statickou stránkou vlastnictví.

Subjektivní vlastnické právo je možné určit jako konkrétní oprávnění konkrétního vlastníka držet, užívat a nakládat s věcmi na základě své úvahy a ve svém vlastním zájmu a to mocí, která není závislá na moci kohokoliv jiného k dané věci v dané době (to znamená, že cizí osoba nemůže vlastníkovi narušovat držení, a užívání věci).

Vlastnické právo je jedno ze základních lidských práv. Ochranu vlastnického práva zajišťuje občanský zákoník a Listina základních práva  svobod.

Výše jsme si uvedli základní pojmy vztahující se k vlastnickým právům. Pokud cítíte, že by vaše vlastnická práva k nemovitosti mohla být ohrožena, vůbec na nic nečekejte a jednejte co nejrychleji. Čekat, jak se situace vyvine, se nevyplácí. Využijte náš kontaktní formulář Naši zkušení odborníci vám rádi pomohou ve vaší situaci