Časté dotazy

Dotazy klientů na exekuce

Jak se bránit, když exekutor postupuje protiprávně?
Máte 3 možnosti

  • Pokusit se s exekutorem domluvit o tom, aby protizákonného jednáni nechal.
  • Podat oznámení na Exekutorskou komoru.
  • Podat návrh na částečné zastavení exekuce

Jsou dávky od státu postižitelné?

Jednorázové dávky nepodléhají exekuci, ale pravidelné dávky jako je podpora lze exekučně postihnout.

Co je to nepostižitelná část mzdy?

Je to ponechaná část mzdy, která nebyla zabavena, aby onomu člověku nebo rodině byla ponechána základní úroveň žití.

Co se stane s výplatou, která mi chodí na zablokovaný účet?
Peníze, které vám chodí na účet, jsou označeny za jinou pohledávku a jsou postiženy v plném rozsahu. To znamená, že vám nezůstane ani nepostižitelná část mzdy z výplaty.

Co všechno mi nemůže exekutor zabavit?
Jedná se o věci, které dotyčný člověk potřebuje k životu nebo k vykonávání práce. Také se jedná o věci, jejichž prodej by byl proti morálním zásadám.

Exekutor přišel zabavit majetek a informoval mě o dluhu, o kterém jsem doteď nevěděl. Musím ho pustit do bytu?

Exekutora do bytu pustit musíte, protože když ho nepustíte, muže si vstup zjednat sám za přítomnosti policie a zámečníka. Určitě ale existují možnosti, jak se návštěvě exekutora vyhnout. Využijte náš kontaktní formulář a můžete se exekuci vyhnout úplně.

Exekutor přišel zabavit majetek na mou adresu za dluh mého dítěte (exmanžela, expřítele), který zde již nebydlí, ale stále zde má trvalé bydliště. Jak se bránit?

Jediná obrana, kterou můžete je dokázat, že tento majetek patří vám. Exekutor totiž předpokládá, že když zde má dotyčný trvalé bydliště, tak zde má i své věci.

Mohu v případě exekuce přijít o družstevní byt?

Exekuci podléhá i členský podíl v bytovém družstvu. Takže důsledkem je, že vaše členství zanikne a exekučně bude postižen jeho vypořádací podíl. Takže jednoduše ano.

Co vše si může exekutor započítat do nákladů?
Jen takové hotové výdaje, které souvisí s konkrétní exekucí. Takže si nemůže započítat platy zaměstnancům nebo nájem za kancelář.

Kdo a jak prověřuje exekutorovo chování?

Exekutorská komora se sídlem v Brně.

Co je to exekuce přikázáním pohledávky?

Jednoduše řečeno je to odstavení účtu v bance, při kterém se vám bude každý měsíc odečítat určitá část mzdy.

Mám nárok na náhradu za neoprávněnou exekuci, která mi způsobila škodu?
Máte, ale bývá to složité. Také musíte vědět, z jaké strany došlo k pochybení, jestli ze strany exekutora nebo ze strany někoho jiného.

Je možno exekuci nějak odložit?

Musíte návrh na odložení podat k exekutorovi, pokud do 7 dnů nerozhodne, podstoupí vaši žádost soudu, který exekuci nařídil.

Jak je možné, že vymáhaná částka je několika násobně vyšší než původní dluh?

Toto je možné díky úrokům z prodlení, soudním výlohám, exekutorovým výlohám a dalším věcem, Takže částka 100Kč, kterou jste dlužili za černou jízdu v autobuse, se za pár let může vystoupat i na 8000Kč.

Máte další dotazy týkající se vlastnických práv nebo potíže s vlastnickými právy k vaší nemovitosti? Obraťte se na nás formou našeho kontaktního formuláře a společně zkusíme najít řešení.